Cisowy Jar

Cisowy Jar

Jest to rezerwat leśny o powierzchni 10,7 h, utworzony w celu ochrony najbogatszego na Mazurach stanowiska cisa, rosnącego tu na wschodnim krańcu swego naturalnego zasięgu. Rezerwat obejmuje największy i najdłuższy na terenie Wzgórz Szeskich wąwóz o długości około 900 m i głębokości do 20 m. Wśród niezwykle bogatego drzewostanu porastającego wąwóz, znajduje się cis. W rezerwacie i jego najbliższej okolicy stwierdzono obecność ponad 1000 okazów tego drzewa. 

Atrakcje turystyczne - Powiat Olecki

Zobacz też

Dworek w Niemstach Molo w Olecku Kościół Matki Boskiej Różańcowej w Szarejkach Majątek i dwór - Cichy Dwór w Lenartach