Szeskie Wzgórza z Szeską Górą

Szeskie Wzgórza z Szeską Górą

Szeskie Wzgórza, będące wałem moreny czołowej ostatniego zlodowacenia, rozciągają się południkowo od Pięknej Góry (277,8 m n.p.m.) pod Gołdapią po „Olecką Szwajcarię”. Szeska Góra, o wysokości 309 m n.p.m., stanowi najwyższe wzniesienie pasma Wzgórz Szeskich i jednocześnie wschodniej części Mazur. Wznosi się ona około 60 metrów ponad okoliczne tereny. Urwiste miejscami zbocza porasta bór sosnowo świerkowy. Z wieży na szczycie roztacza się natomiast piękna panorama całego pasma orz okolicy w promieniu kilkudziesięciu kilometrów.

Atrakcje turystyczne - Powiat Olecki

Zobacz też

Grodzisko w Dąbrowskich Dwór w Dunajku Jezioro Szwałk Wielki Pałac w Białej Oleckiej Rzeka Lega