Kościół - Cichy

Kościół - Cichy

Wnętrze zabytkowego kościoła z 1566 roku tchnie niesamowitym klimatem przeszłości i religii. Kościół parafialny pod wezwaniem Matki Boskiej Częstochowskiej wybudowano w 1566 roku. Obecnie jest to nowa budowla, odrestaurowana w 1727 roku. Dużą ozdobą Kościoła był umieszczony w bocznym ołtarzu gotycki tryptyk Św. Agnieszki pochodzący z XVI wieku. Niestety został on zrabowany w 2008 roku. Przed głównym ołtarzem pierwotnie znajdowały się trzy kamienne płyty nagrobne z lat 1677, 1700, 1714 z napisami w języku polskim. Dają one świadectwo zasięgu tego języka w owych czasach na terenie ziemi oleckiej. Obecnie płyty te wmurowane są w ściany prawej nawy kościoła, co chroni napisy przed zatarciem. 

Atrakcje turystyczne - Powiat Olecki

Zobacz też

Kościół w Wieliczkach Grodzisko w Dąbrowskich Kościół w Gąskach Kościół Matki Boskiej Różańcowej w Szarejkach Dwór w Dunajku