Zabytki techniczne

Zabytki techniczne

Jednym z największych zabytków technicznych, którymi może pochwalić się gmina Kowale Oleckie jest funkcjonująca do dziś cegielnia. Zakład pracuje według dziewiętnastowiecznej technologii, o czym świadczą chociażby lufy w drewnianej konstrukcji hali służące do regulacji przepływu powietrza suszącego cegły. Do zabytków technicznych zaliczyć także należy odlewnię żeliwa w Kowalach Oleckich, cegielnię w Golubkach oraz mieszczące się w tejże miejscowości pozostałości wapiennika, służącego niegdyś do wypalania wapna. Wapiennik został wybudowany na początku XX wieku, funkcjonował w okresie międzywojennym, aż do 1944 roku. Po wojnie wraz z cegielnią w Golubkach i hutą żelaza w Kowalach Oleckich przeszedł na własność Zakładu Przemysłu Terenowego w Ełku, a następnie Kółka Rolniczego w Kowalach Oleckich. 

Atrakcje turystyczne - Powiat Olecki

Zobacz też

Majątek i dwór w Drozdowie Dworek w Niemstach Grodzisko w Dąbrowskich Kościół w Gąskach Kościół Matki Boskiej Różańcowej w Szarejkach