Pałac w Białej Oleckiej

Pałac w Białej Oleckiej

Piękna rezydencja pamięta już wielu właścicieli. Wzniesiono ją na początku XX wieku dla rodziny Tolsdorff. Potem należał do rodziny von Diebes, von Aulach, Semkowskich, von Donhoff, von Buddenbrock, można by tak długo wymieniać. W czasie drugiej wojny światowej w pałacu urządzone zostało sanatorium dla żołnierzy niemieckich z frontu wschodniego. Po wojnie na terenie majątku utworzono Państwowe Gospodarstwo Rolne, w kolejnych latach mieściła się tu szkoła ekonomiczno-rolnicza. W1980 roku wybuchł pożar, na skutek którego pałac uległ poważnym zniszczeniom. Ruinę kupił prywatny przedsiębiorca, który włożył serce w odbudowę pięknego majątku zgodnie z pierwowzorem.  

Atrakcje turystyczne - Powiat Olecki

Zobacz też

Grodzisko Gryzy Rzeka Lega Cmentarz z I wojny światowej w Kowalach Oleckich Jezioro Ciche Cmentarzysko kurhanowe w Czerwonym Dworze