Puszcza Romnicka

Puszcza Romnicka

Jest to rozległy, zwarty kompleks leśny stanowiący część Pojezierza Litewskiego, a zarazem najbardziej na północny wschód wysunięta część Mazur Garbatych. Puszcza Romincka charakteryzuje się unikalną fauną i florą, przypominającą nieco tajgę. Przeważają tu drzewostany sosnowo-świerkowe z domieszką dębu, lipy, brzozy i grabu, a w zagłębieniach terenu – olszy. Ze względu na trudno dostępną rzeźbę terenową żyją tu wszystkie polskie gatunki zwierzyny łownej, poza żubrem. Są to: łoś, jeleń, sarna, dzik, wilk, lis, ryś, borsuk, jenot, wydra, leśna domowa, gronostaj, zając bielak, ryjówka, smużka, wydra, bóbr. Nazwa puszczy ma niejasną etymologię. Może ona pochodzić od pruskiego antonimu "Romowe", które było wedle źródeł krzyżackich miejscem kultu pogańskiego i sejmików elity pruskiej, a może również od Rominty.

Atrakcje turystyczne - Powiat Gołdapski

Zobacz też

Ruiny mostu kolejowego w Kruklankach Jezioro Przerośl Piękna Góra Ściborki – Eskimosi i Indianie Jezioro Bitkowskie