Cmentarz żydowski w Gołdapi

Cmentarz żydowski w Gołdapi

Pierwsi Żydzi pojawili się w Gołdapi już w XIII wieku. Ich życie na tych terenach nie było łatwe, wciąż przesiedlani i poddani pod wpływy liberalnej polityki pruskich władców. Zagłada gołdapskich Żydów zaczęła się w drugiej połowie lat trzydziestych. Spalono  i rozebrano ich synagogę, wielu z nich zamordowano. Na gołdapskim cmentarzu zachowało się około dwudziestu nagrobków upamiętniających mogiły, a najstarszy z nich pochodzi z 1860 roku.

Atrakcje turystyczne - Powiat Gołdapski

Zobacz też

Kościół p. w. św. Leona w Gołdapi Mosty w Botkunach Jezioro Przerośl Kanał Brożajcki Piękna Góra