Kowaliada – Kowale Oleckie

Kowaliada – Kowale Oleckie

Impreza ukierunkowana na promocję walorów kulturalnych i przyrodniczych gminy Kowale Oleckie. Integruje mieszkańców oraz turystów. Nieodłączną częścią są występy zespołów muzycznych i grup tanecznych. (Sierień)

Zobacz też

Dni Gołdapi Bieg Jaćwingów Frutti di lago Mazowia MTB Zajazd Bardów