Suwalski Gigant

Suwalski Gigant

Długość: 178 km
Czas: Brak danych

Trasa: Gołdap – Las Kumiecie – j. Gołdap – Botkuny – Galwiecie – Pluszkiejmy – Budwiecie – Markowy – Żabojedy – Będziszewo – Błąkały – Stańczyki – Golubie – Pobłędzie – Rakówek – Okliny.
Szlak gigant na mapach oznaczony jest na czerwono. Jest to jeden z najdłuższych szlaków turystycznych regionu, mierzący około 178km. Może on śmiało konkurować ze szla­kami polskich gór i pogórza. Szlak biegnie wzdłuż granic Rzeczpospolitej Polskiej, łącząc obszary graniczne z trzema różnymi państwami Pokonując kolejne etapy, podziwiać można malownicze krajobrazy oraz interesujące miejsca kulturowe.  

Zobacz też

Szlak Gołdap – Węgorzewo Wiewiórcza ścieżka Wokół Jeziora Selmęt Wielki Rechot Szlak im. M. Kajki

Miejsca na szlaku

Jezioro Gołdap

Jest to jezioro graniczne. Po polskiej stronie jego powierzchnia wynosi 234 ha, co sprawia że jest ono największym jeziorem w okolicy Puszczy Romnickiej.  Na terenach wokół jeziora znajduje się plaża miejska, ośrodki wypoczynkowe oraz liczne kwatery prywatne. Złowić tu można: szczupaka, sandacza, leszcza, krąpia, płoć, ukleję.

Atrakcje turystyczne - Powiat Gołdapski

Puszcza Romnicka

Jest to rozległy, zwarty kompleks leśny stanowiący część Pojezierza Litewskiego, a zarazem najbardziej na północny wschód wysunięta część Mazur Garbatych. Puszcza Romincka charakteryzuje się unikalną fauną i florą, przypominającą nieco tajgę. Przeważają tu drzewostany sosnowo-świerkowe z domieszką dębu, lipy, brzozy i grabu, a w zagłębieniach terenu – olszy. Ze względu na trudno dostępną rzeźbę terenową żyją tu wszystkie polskie gatunki zwierzyny łownej, poza żubrem. Są to: łoś, jeleń, sarna, dzik, wilk, lis, ryś, borsuk, jenot, wydra, leśna domowa, gronostaj, zając bielak, ryjówka, smużka, wydra, bóbr. Nazwa puszczy ma niejasną etymologię. Może ona pochodzić od pruskiego antonimu "Romowe", które było wedle źródeł krzyżackich miejscem kultu pogańskiego i sejmików elity pruskiej, a może również od Rominty.

Atrakcje turystyczne - Powiat Gołdapski

Mosty w Botkunach

W Puszczy Rominckiej, wzdłuż granicy z Rosją, na nieistniejącej linii kolejowej Gołdap-Żytkiejmy znajduje się wiele interesujących konstrukcji mostowych. Do najciekawszych i jednocześnie mało znanych należą trudno dostępne i dobrze ukryte między drzewami trójprzęsłowe mosty w Botkunach. Zwane są one lokalnie Jurniszki, od przepływającej opodal rzeki Jarki. Są to dwa mosty budowane na modłę zachodnią, aby w razie zniszczenia jednego był drugi w zapasie. Mają ok. 25 metrów wysokości i zostały zaprojektowane przez włoskich architektów. Tory zostały rozebrane po 1945 roku.

Atrakcje turystyczne - Powiat Gołdapski

Mosty w Stańczykach

W okolicach Stańczyk przyciąga dolina Błędzianki, która na kilkunastu kilometrach początkowego biegu utworzyła jeden z najpiękniejszych wąwozów tego regionu. Głęboko wciśnięty w podłoże przecina wzgórza morenowe w okolicach Maciejowięt i Stańczyk. W latach dwudziestych stanęły tam słynne mosty kolejowe spajające wyniesione brzegi Błędzianki na wysokości 32 metrów nad dnem doliny. Ich architektura i potęga sprawiły, że zwane są „akweduktami płnocy”. W Polsce nie mają konkurencji. Stąd też stanowią cel wielu wycieczek turystycznych.  

Atrakcje turystyczne - Powiat Gołdapski

Pałac w Golubiach

Pałac pochodzi z  XIX wieku i niegdyś zwany był Doliną Karoliny. Inicjatorem jego budowy i ówczesnym właścicielem był hrabia Grafa von Stillfrieda. Miejsce to zasłynęło ze specyficznego mikroklimatu i leczniczej wody, którą rozprowadzano po całym gospodarstwie. Obecni właściciele kompleksu chętnie opowiadają ciekawe historie o tym miejscu. Legenda mówi, że zimą 1411 roku, gdy Litwini wracali spod Grunwaldu jedno z dział przełamało taflę lodu, po której przechodzili. Żołnierze wraz z końmi i całym ekwipunkiem zatonęli w Golubskim jeziorze. W każdą mroźną zimę słychać tam jęki i stukot koni wydobywający się z dna jeziora. A ekipy nurków od wielu lat bezskutecznie poszukują zaginionych.
Na terenie obiektu obecnie znajduje się Spółdzielnia Rękodzieła Ludowego i Artystycznego, a także kompleks rehabilitacyjny.

Atrakcje turystyczne - Powiat Ełcki