Grodzisko w Dąbrowskich

Grodzisko w Dąbrowskich

Jest to wczesnośredniowieczne grodzisko Jaćwingów. Zwane jest również „Szwedzkim Szańcem” i leży ok. 2 km od wsi. Wokół grodziska i pod jego osłoną zamieszkiwała ludność jaćwieska. Jaćwingowie to wymarły lud bałtyjski zaliczany do plemion pruskich. Na ziemie polskie przybyli około VI wieku. W późniejszym okresie prowadzili liczne najazdy łupieżcze na tereny księstw ruskich i polskich, aż ulegli siłom Rusi, Polski i Zakonu Krzyżackiego. Wreszcie państwo Jaćwingów upadło w 1283, jego tereny zostały podzielone pomiędzy Zakon, Polskę i Litwę. 

Atrakcje turystyczne - Powiat Olecki

Zobacz też

Molo w Olecku Pałac w Białej Oleckiej Jezioro Dobskie Majątek i dwór w Drozdowie Zabytki techniczne