Międzynarodowy Rajd rowerowy w Olecku

Międzynarodowy Rajd rowerowy w Olecku

A large sports event bringing together fans of cycling of all ages. (August)  

See also

Święto Mleka w Olecku i Giżach Cross Gołdapski Fiesta Kartofella Noc na Promenadzie Kowaliada – Kowale Oleckie